Bærekraft

Gulf Oil opererer ikke lenger noen oljefelt, rørledninger eller raffinerier, som ofte er en viktig grunn til miljøengasjement. Brenselolje og distribusjonssystemer er alle utformet for å unngå utslipp og søl i tilfelle en uforutsett ulykke skulle oppstå, slik at ulykkesstedet kan utbedres på riktig måte.