OEM Partners

Vi samarbeider tett med en rekke Original Equipment Manufacturers (OEM), som arbeider med å utvikle nye produkter og få dem til markedet. Ved å ta en fleksibel tilnærming, sørger vi for at sluttbrukerne får autentiske og førsteklasses produkter og OEM får nådd et så bredt publikum som mulig, takket være vårt distribusjonsnett.

Fra den innledende produktformuleringen og gjennom valg av råmateriale – baseoljer og tilsetninger – til sine blande- og produksjonsanlegg overgås Gulf strenge kontroller, for alle sine produkter for å sikre kvaliteten, bare av den tjenesten du mottar. Vi streber etter å nå de beste standarder over det hele.

Våre produkter er produsert ved ISO 9001 sertifiserte anlegg – et mål på de robuste systemer og prosesser som de benytter. Viktigheten av at Gulf passer på kvaliteten på sine anlegg har resultert i at viktige anlegg er TS16949 sertifisert – et strengere krav til kvalitetssystem selv enn de som er spesifisert av bilindustrien OEM – noe som betyr at du kan alltid være trygg på at Gulf produktet du velger er mer enn klar for oppgaven.